♨ KRIG Iran/Israel — missilattack filmad

02.11.2019

Just nu — missilstrider över Israel:

Se från c:a 7 min in i filmen. Israels Iron Dome fungerar tydligen. Större attacker väntas. Missilerna avfyrades från Gaza. Israel har utrymt alla sina ambassader, över hela världen.

Är kriget med Iran redan (fördolt) igång?

Sedan en tid har rapporter kommit in om iranska soldater i Saudiarabien. Det avser förstås förberedande operationer bakom fiendelinjen. Nu meddelas att det inte går bra för saudierna, och att kriget kan behöva eskaleras till bomber och missiler.

Källa i Vita huset

En källa i Vita huset hävdar att Trump planerar krig med Iran i oktober 2019, med taktiska kärnvapen och markinvasion, till en kostnad av 2,5·Irak-krigets. Iran skall ”raderas från kartan”. Trump har förlorat kontrollen över Pentagon, vilka nu på egen hand verkar förbereda WW3. Efter en falsk-flagg attack, skylld på Iran, skall lydmedia propagera för krig, med Trumps bifall.

Källan säger att kriget med Iran skall genomföras. Det kan starta WW3.

Krig med Iran må skapas, men alla parter tjänar samma krafter, USA såväl som Iran. Allt är teater. Kriget är egentligen mot världens allmänhet, för globalt tyranni. Västs lydborgare är en fårahjord som inte kan stoppa kriget. Förvänta förebådande programmering (predictive programming) under kommande krigsförberedelse. Läckan kom från en nu avliden David Goldberg.

Detaljer

• 100 taktiska kärnladdningar skall eliminera Irans militär. Media skall falskt kalla dem MOAB.
• 120.000 amerikanska marksoldater skall utnyttjas i invasionen.
• Frankrike, England, Kanada, Saudiarabien och Israel skall deltaga i koalition med USA.
• CIA och andra underrättelsetillgångar har redan engagerats i utökade förberedelser under det gångna året.
• En falsk-flagg attack är under förberedelse, som skall motivera krig med Iran.
• Propaganda förbereds av Vita huset och dess israeliska motparter.
• Israel deltager. Benjamin Netanyahu log ”från öra till öra” under mötet med John Bolton.
• Trumpsupporters troliga motstånd skall bemötas med mer propaganda.
• Förväntade dödsfall: 1,2-2 miljoner iranier, 5.000 amerikanska soldater.

USA skall förstöras

Man tycks bestämd att skapa krig. Iran, USA och Kina kontrolleras alla av samma ”elit”. Med tanke på de målsättningar som kan skönjas, ser kriget ut att bli begränsat, om än förödande för USA. Krig med Iran handlar ytterst om att förstöra USA. ”Eliten” avser att låta Kina ta över globalt. En 3-stegs plan:

  1. USA i krig, lokalt med Iran eller världskrig.
  2. Terrorattacker i USA (kemiska, biologiska och konventionella), med stora dödstal. (Antifa tränar kemisk och biologisk krigföring.)
  3. ”Röd gryning”/”Têt-offensiv”-invasion av USA, när trupperna är utomlands och USA försvagat.

Iran har massförstörelsevapen och ett globalt terrornätverk utan dess historiska like. Helt nya nivåer av terror i USA & Europa kan vara önskvärt och användbart för ”eliten”. Snarare än att försvara Iran, kan Ryssland och Kina förväntas vilja binda upp amerikansk militär i Iran, så förstörelse av USA:s fastland underlättas.

Allmänhetens ointresse för det iranska krigshotet visar att det är möjligt att sömnvandra in i ett världskrig.

Väst har flyttat ut sin industriproduktion, och kan därför inte vinna ett världskrig. De biologiska stridsmedel Kina skall använda för folkmord på amerikaner finns redan — i USA. Väst-”eliten” avser att massdöda USA:s befolkning, och tänker förse Kina med medlen.

Västs moraliskt och demokratiskt överlägsna särställning jämfört med Öst, blockerar sammangående under en gemensam världsregering. Globalisterna har därför länge arbetat med att demoralisera Väst, och föra över bilden av våra goda ideal till Ryssland och Kina, vilket alt-media hittills villigt har hjälpt till med.

Det 'sanna' motivet till krig med Iran (& WW3)

Vid slutet av WW2 beslöt dåtidens globalister att USA skulle göras till en supermakt, med dollarn som världens reservvaluta (petrodollarn). Putin 'revolterade' (lydigt) mot västglobalisternas elitbankirer, och bildade BRICS (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Sydafrika). Dessa länder skulle förbigå dollarn, och köpa olja från Iran i guld. Globalistbankirerna beslöt att med tiden erövra Mellanöstern, och eliminera Iran som oljeleverantör för BRICS. Putin insåg vad som skulle komma, och sänkte sina tänder i Venezuelas olja. USA svarade med att destabilisera Venezuela till den grad att de nu inte längre kan prestera rimlig handel.

Om det blir ett 3:e världskrig, är detta det 'egentliga' motivet till inledningskriget med Iran - för en nivå i "elitens" hierarki. Ovanför det maktskikt som realiserar kriget, finns andra motiv.