• SD — valskräll & inbördeskrig

06.12.2019

Sverigedemokraternas väljarstöd stiger kraftigt, senast till 25%. Samtidigt talas om nyval. Någons agenda har fått bråttom. Nu är det dags att lägga pussel:

  • Sverigedemokraterna kontrolleras av Israel. SD är en utländsk operation, i en agenda för Sverige.
  • SD demoniseras överdrivet — en uppenbar psyop.
  • SD har skapats för att bära makten i en svår period, och sedan offras. Demoniseringen är en förberedelse.
  • ”Eliten” vill förstöra det etnonationellt kristna, till förmån för rasblandad global luciferianism (under andlig ledning av en judisk elit, enligt Kalergiplanen).

Ensam skuldbeläggning för vad som planerats för Sverige, kräver ett SD som är tillräckligt stort. En gradvis övergång till SD skulle gradvis lösa de problem övriga partier bygger upp åt dem. SD måste ta över i en plötslig valskräll — vilket nu ser ut att vara på väg. Att man dessutom talar om nyval, innebär att man har fått bråttom (samordning med ekonomiskt fall?). Valfusket i riksdagsvalet 2018 reducerade SD:s siffror. När det är dags för SD att ta över kan man vänta ett omvänt valfusk: att SD:s siffror justeras uppåt.

Under SD:s regeringstid (+KD?) förmodas ett fejkat svenskt inbördeskrig genomföras, varefter gamla etablerade partier kan återkomma med falskt renmålade fasader, i ett nytt ’Sverige’, där det etnonationellt kristna tillintetgjorts (och allians med Israel mot islam skapats?).