• SCoPEx, Stratospheric Controlled Perturbation Experiment

08.09.2019

SCoPEx is an acronym for "Stratospheric Controlled Perturbation Experiment," and it's the name of a new Bill Gates-funded global genocide experiment designed to eliminate most living humans by collapsing the biosphere.

Stora mängder stoft skall efterlikna de atmosfäriska effekterna av vulkanutbrott, för att motverka ’global uppvärmning’. De som känner till planerna att reducera världsbefolkningen med 90%, befarar att SCoPEx genomförs så kraftfullt att det blir ”år utan sommar”, med kraftig missväxt och global svält — ”geogenocid”.

Projektet finansieras av Bill Gates, en känd globalist och befolkningsreduktionist.