• Bankens rätt att ta dina sparpengar, med negativ ränta

04.12.2019

Negativ ränta på bankkonton innebär att kunden betalar banken. Sparkontots numeriska värde minskar därmed systematiskt, något som inte sker med kontanter. Kontanter i madrassen är bättre.

Sedan tidigare har EU även gett bankerna rätten att konfiskera kundernas sparpengar i händelse av bankkris ("bail-in"), något som redan utförts i Grekland.

Pengar på banken vittrar nu stadigt bort, och kan försvinna helt i en finanskris.

➔ https://samnytt.se/nu-tvingas-bankkunder-betala-banken-for-insatta-pengar-pa-hela-beloppet/