• Global taxering på väg

03.12.2019

Skattesystemet skall globaliseras, och det sker i tysthet. G20 har gett OECD i uppdrag att genomföra en global taxering, som ’hindrar multinationella företag från att undvika beskattning genom att flytta vinster mellan länder’.

Återigen har ett problem skapats, vars lösning kräver globalisering. Företag som inte bidrar till välfärden, skall kommas åt med ett globalt skattenät — ett totalt nät för alla, genomfört med de små stegens tyranni, så ingen reagerar i tid.

➔ https://steemit.com/news/@corbettreport/the-global-government-is-preparing-a-global-tax-regime