• Epstein förhörs på militärbas

02.09.2019

Epstein extraherades ur sin fängelsecell i en hemlig, militär operation, och fördes till okänd amerikansk militärbas, där han nu förhörs av rättsvårdande myndigheter. Enligt källor ”sjunger han som en fågel”, och kan fälla etablissemangets pedofiler. Låt oss hoppas att den versionen är sann.

Näsa och öron är fel; liket är inte Epstein. Fängelsecellen var konstruerad för att omöjliggöra hängning. ’Självmordets’ orimligheter är flera.

Bilden ovan har tagits av William Farrington, egentligen Roger Farrington, ”elitens” berömda fotograf, tidigare godkänd i Vita huset.

Epstein bör även ha varit inblandad i traumabaserad mental kontroll, vilket ingår i ”elitens” etablerade koncept med sexslavar.

Notera ”Submarine bay” i bild ovan — vägen att undgå upptäckt vid transport av barn. [TerraMar]

Kremeringsdiamanter (cremation diamonds) är en kommersiell produkt, till minne av bortgångna anhöriga, och laboratorieframställs ur kremeringsaskan, under höga tryck och temperaturer. Kolet i avlidnas aska kristalliseras till en äkta diamant.

Finns de mördade barnen kvar i alla de diamanter man funnit på Epsteins ö?

”I Eden, Guds trädgård, bodde du. Du var höljd i ädelstenar av alla de slag: karneol, topas och kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, rubin och smaragd. Av guld var dina smycken och prydnader, gjorda åt dig den dag du blev skapad. […] Med otaliga synder och orättfärdig köpenskap vanhelgade du dina tempel. Då lät jag eld slå ut från dig, och den förtärde dig. Inför allas ögon blev du till aska på marken.” (Hes 28:13,18)

Monark-programmerade slavar på hög nivå kan identifieras med bestämda juveler eller stenar: diamanter = presidentmodeller, smaragder = droger, rubiner = prostitution. Marilyn Monroe (Monark-slav, utnyttjad av John F. Kennedy): ”♪ Diamonds are a girls best friend.”

”Eliten” är bokstavligen luciferiansk. Bibelns symbolik är ytterst relevant för att förstå dem.

Frågan har väckts: Är Micael Bindefeld Sveriges variant av Jeffrey Epstein? Båda är judar, badar i pengar och väcker rädsla.