♨ Dödsskjutningen i Malmö nov-09 var fejk!

11.11.2019

Flera personer ler när de hanterar en 'död' pojke. Hjärtmassagen får 'pojkens' bröst att guppa som en dockas. 'Pojkens' hand (direkt ovanför textremsan) ser ut som plast.

➔ https://youtu.be/cUFBcgi5VFM

Som vanligt pågår samtidiga övningar. Det handlar om att sprida oro hos befolkningen, så vi lättare skall acceptera ökad kontroll och mindre frihet, i pågående uppmarsch till svensk polisstat.

När myndigheter övar, var på plats med kamera!

Övningar 2019—2020

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arrangerar mellan november i år och under hela 2020, tillsammans med c:a 400 olika aktörer, Sveriges första omfattande totalförsvarsövning på 30 år.

I maj och juni 2020 genomförs en betydande militär övning, under namnet Aurora 20.

Allmänheten lär under kommande årsperiod få se betydligt fler militärer och militärfordon i sin vardagsmiljö än tidigare. Det ger också utrymme för övningsanknutna falska angrepp på samhället, som 'mordet' ovan.

När myndigheter övar, var på plats med kamera!

När folk blir medvetna om bedrägeriet, fungerar det inte längre. Dokumentera och informera. Om du ser något, säg något — i sociala medier.

Polisens tafatthet och politikernas lögner är troligen väl genomtänkta strategier, just för att befolkningen skall tappa förtroendet, och resa sig i den revolt som är nödvändig för att motivera polisstat. Avancerad psykologisk krigföring pågår — av våra folkvalda, mot folket.

Slutsats

Nu måste man fråga sig hur stor andel av skjutningar och bombningar som är äkta kriminalitet, och hur mycket som fabriceras i samarbete med myndigheter. Hjälper svensk militär expertis till med de kraftigare bomberna? Det mirakulösa fåtalet riktiga dödsoffer kan bero på att svenska militära proffs vet vad de gör.

Sveriges nutida ledare har som aldrig tidigare i historien systematiskt omfattande svikit folket, från regering, riksdag, skola, rättsväsende, massmedia, kommuner, landsting och alla myndigheter — förräderiets flitiga lakejer, i den fria Svenska nationens slutgiltiga förgörelse.

Totalförsvarsplikt

Totalförsvarsplikt omfattar alla svenska medborgare mellan 16 och 70 år, oavsett kön. Även utländska medborgare kan beordras till totalförsvarsplikt, och tvingas lyda order. Ett exempel på en situation som skulle kunna leda till totalförsvarsplikt i fredstid är sanering efter en kärnkraftsolycka. Den som vägrar tjänstgöra vid förhöjd beredskap kan dömas till fängelse i fyra år.