• Medel för regeneration av kroppsdelar hos däggdjur stoppades av FDA

09.12.2019

Ett ämne som kan regenerera förlorade kroppsdelar och få nerver att växa ihop, upptäcktes 1964 av veterinären dr. Harry Robertson. Förlamade kunde återfå rörelseförmågan. 1977 började dr. Robertson att sälja sitt egenhändigt tillverkade ämne, men stoppades av FDA.

Medlet framställs genom att extrahera nermalda kycklingben med ättiksyra (United States Patent no. 4 455 302, juni 1984).