Sanningen är alltings grund.
Ifrågasätt och exponera allt…
utan skygglappar!

Förutom 5G-nätverkets förmåga att skada människor direkt, individuellt eller kollektivt, kräver militära behov 5G:s datakapacitet. Därför tillåts inte kinesiska företag att installera 5G-nätverk i Europa och USA.

EU planerar en ny lag (presenteras möjligen under första halvan av 2020), där kritik mot invandring, migrationslagstiftning eller invandringskvoter kriminaliseras och straffas med fängelse eller tvångspsykiatrisk vård.

392.000 personer i Sverige har samordningsnummer utan styrkt identitet, s.k. spökidentiteter. Samordningsnummer (§18a Folkbokföringslagen) infördes år 2000. Totalt 873.000 personer har samordningsnummer.

Sverigedemokraternas väljarstöd stiger kraftigt, senast till 25%. Samtidigt talas om nyval. Någons agenda har fått bråttom. Nu är det dags att lägga pussel:

Aktualiteter har trafikgränser, och kan kopplas ur. Privatspaning är ett alternativ, med annat innehåll.